σας βοηθάμε να αναπτυχθείτε
οι υπηρεσίες μας
OCW - Νόμος 2ης ευκαιρίας

Ρυθμίσεις Δανείων & Οφειλών

Ένταξη επιχειρήσεων και εταιριών στον OCW – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ του ν.4738/2020 – 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Ρύθμιση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων των επιχειρήσεων.

συμμόρφωση επιχειρήσεων με τον κανονισμό

GDPR

Έχουμε σχεδιάσει την συμβουλευτική υποστήριξη στην συμμόρφωση με το GDPR σε 5 στάδια-φάσεις κατάλληλα σχεδιασμένες, έτσι ώστε η επιχείρηση να συμμορφώνεται με εύκολο και κατανοητό τρόπο με το GDPR.

εργαλείο ανάπτυξης

Επιδοτήσεις

Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά από 40% έως 100%.

ariadne consulting

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η Ariadne αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην άσκηση συμβουλευτικής. Βασίζεται στην βιωματική εκπαίδευση του επιχειρηματία με στόχο την υλοποίηση του οράματος του.

Urban Real Estate

Μεσιτείες αστικών συμβάσεων

Η URBAN REAL ESTATE είναι μια υπηρεσία που αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στην διαχείριση ακινήτων και παρέχεται από την Condorex Consulting Services ltd.

Προαξιολόγηση

01

Σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, αρχικά η εταιρία μας πραγματοποιεί αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση των πιθανοτήτων επιτυχίας της με βάση τα δεδομένα της επιχείρησης στην παρούσα κατάσταση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την αρχή.

Ανάλυση Δεδομένων

02

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται εξατομικευμένα καθώς προσαρμόζονται πλήρως με βάση τα δεδομένα της εκάστοτε επιχείρησης διότι είναι ο μόνος τρόπος οι υπηρεσίες να έχουν πρακτικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην λειτουργία της.

Εφαρμογή Λύσεων

03

Μετά την ανάλυση των δεδομένων προτείνονται στην επιχείρηση λύσεις, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Για την επίτευξη του μέγιστου αυτού αποτελέσματος, η εταιρία μας είναι δίπλα στην επιχείρηση αναλαμβάνοντας την αρχική καθοδήγησή της στην εφαρμογή των λύσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση τους.