σας βοηθάμε να αναπτυχθείτε
οι υπηρεσίες μας
OCW - ΚΔΤτΕ - 106Β

Ρυθμίσεις Δανείων & Οφειλών

Ένταξη επιχειρήσεων και εταιριών στον ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. Ρύθμιση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων των επιχειρήσεων. Ένταξη επιχειρήσεων στην Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης

οργάνωση & διαχείριση

GDPR

Έχουμε σχεδιάσει την συμβουλευτική υποστήριξη στην συμμόρφωση με το GDPR σε 5 στάδια-φάσεις κατάλληλα σχεδιασμένες, έτσι ώστε η επιχείρηση να συμμορφώνεται με εύκολο και κατανοητό τρόπο με το GDPR.

εργαλείο ανάπτυξης

Επιδοτήσεις

Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά από 40% έως 100%.

ariadne consulting

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η Ariadne αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην άσκηση συμβουλευτικής. Βασίζεται στην βιωματική εκπαίδευση του επιχειρηματία με στόχο την υλοποίηση του οράματος του.

Urban Real Estate

Μεσιτείες αστικών συμβάσεων

Η URBAN REAL ESTATE είναι μια υπηρεσία που αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στην διαχείριση ακινήτων και παρέχεται από την Condorex Consulting Services ltd.

Προαξιολόγηση

01

Σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία προηγείται αντικειμένικη και ουσιαστική προαξιολόγηση των πιθανοτήτων επιτυχίας της με βάση τα δεδομένα της επιχείρησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την αρχή.

Ανάλυση Δεδομένων

02

Όλες οι υπηρεσίες αντιμετωπίζονται ολιστικά σε σχέση με τα δεδομένα των επιχειρήσεων διότι είναι ο μόνος τρόπος οι υπηρεσίες να έχουν πρακτικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην λειτουργία της.

Εφαρμογή Λύσεων

03

Η εταιρεία μας μετά την ανάλυση των δεδομένων υποστηρίζει και στην εφαρμογή των λύσεων που προτείνει στους πελάτες της, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος και την αρχική καθοδήγηση τους.