Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Ταμείο Ανάκαμψης - Τι είναι

Είναι ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοδότησης σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, ο οποίος για την Ελλάδα διαθέτει:

 • 18,43 δις ευρώ σε επιδοτήσεις κατά 50% τουλάχιστον των ιδίων κεφαλαίων των επενδυτών
 • 12,73 δις ευρώ σε δάνεια για τη στήριξη των επενδύσεων των επιχειρήσεων προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή /και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς
0

δις ευρώ
2021 έως 2026

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Ταμείο Ανάκαμψης - Τι είναι

Είναι ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοδότησης σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, ο οποίος για την Ελλάδα διαθέτει:

 • 18,43 δις ευρώ σε επιδοτήσεις κατά 50% τουλάχιστον των ιδίων κεφαλαίων των επενδυτών
 • 12,73 δις ευρώ σε δάνεια για τη στήριξη των επενδύσεων των επιχειρήσεων προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή /και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς
0
δις ευρώ 2021 έως 2026

Σε ποιους παρέχεται

Το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχεται σε επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν:

ψηφιακός μετασχηματισμός

πράσινη μετάβαση

εξωστρέφεια

καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη

συνεργασίες, εξαγορές & συγχωνεύσεις

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια είναι:

 • Γήπεδα: αγορά ή μίσθβση
 • Κτήρια: αγορά ή μίσθωση
 • Εξοπλισμός αγορά
 • Οχήματα αγορά ή μίσυωση
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά έξοδα
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Το Ταμείο Ανάκαμψης συγχρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων, σε ποσοστό έως 50%

Σε ποιους παρέχεται

Το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχεται σε επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν:

ψηφιακός μετασχηματισμός

πράσινη μετάβαση

εξωστρέφεια

καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη

συνεργασίες, εξαγορές & συγχωνεύσεις

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια είναι:

 • Γήπεδα: αγορά ή μίσθβση
 • Κτήρια: αγορά ή μίσθωση
 • Εξοπλισμός αγορά
 • Οχήματα αγορά ή μίσυωση
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά έξοδα
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Το Ταμείο Ανάκαμψης συγχρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων, σε ποσοστό έως 50%

John Fitzgerald "Jack" Kennedy

Η αλλαγή είναι ο νόμος της ζωής και εκείνοι που κοιτάζουν μόνο στο παρελθόν ή στο παρόν είναι σίγουρο ότι θα χάσουν το μέλλον

Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας

Προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Εκπόνηση μελέτης - φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης

Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης

Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Προσφέρουμε λύσεις

Επικοινωνείστε μαζί μας

  Δωρεάν προαξιολόγηση υπηρεσίας

   Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

   Προσφέρουμε λύσεις

   Επικοινωνείστε μαζί μας