Η CONDOREX CONSULTING SERVICES δημιουργήθηκε το από μία ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία σε διαφορετικούς αλλά συνυφασμένους τομείς.
Σκοπός της εταιρίας είναι μέσα από την σύνθεση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας να προσφέρει στους πελάτες της, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.
Με βασικές αξίες μας την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας, καταφέρνουμε να διευρύνουμε το όραμα τους και να τους προσφέρουμε τον τρόπο για να το πραγματοποιήσουν.
Η δουλειά μας είναι να διασφαλίζουμε το παρόν και να ανοίγουμε νέους ορίζοντες για το μέλλον.

25

χρόνια

εμπειρίας

services2
Η CONDOREX CONSULTING SERVICES δημιουργήθηκε το από μία ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία σε διαφορετικούς αλλά συνυφασμένους τομείς.
Σκοπός της εταιρίας είναι μέσα από την σύνθεση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας να προσφέρει στους πελάτες της, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.
Με βασικές αξίες μας την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας, καταφέρνουμε να διευρύνουμε το όραμα τους και να τους προσφέρουμε τον τρόπο για να το πραγματοποιήσουν.
Η δουλειά μας είναι να διασφαλίζουμε το παρόν και να ανοίγουμε νέους ορίζοντες για το μέλλον.
0
χρόνια εμπειρίας

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Οι Εταιρίες συμβούλων συνήθως στοχεύουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές προς τις μεγάλες εταιρείες. Ωστόσο, συχνά ξεχνούν ότι οι ΜΜΕ προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες και αποτελούν τις μελλοντικές μεγάλες εταιρίες Έχουν την δυνατότητα να είναι «μηχανή ανάπτυξης και απασχόλησης», αλλά «αντιμετωπίζουν εμπόδια στον ανταγωνισμό στις εγχώριες και διεθνείς αγορές» Στην Condorex πιστεύουμε ακλόνητα στην υποστήριξη των ΜΜΕ στην πορεία τους προς την επιτυχία

Ξέρουμε ότι στις ΜΜΕ ο επιχειρηματίας είναι πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητα της λειτουργίας της εταιρίας. Παρόλο που η μείωση κόστους είναι πάντα στους στόχους, η εστίαση τείνει να είναι στην «ανάγκη» παρά στο «θέλω» και, στις περισσότερες περιπτώσεις, στην αντιμετώπιση καθημερινών κρίσεων. Οι άμεσες κρίσιμες για την επιχείρηση ανάγκες θα έχουν προτεραιότητα έναντι του χρόνου που δίνεται στις στρατηγικές αποφάσεις. Έχοντας υπόψιν μας αυτόν τον βασικό παράγοντα προσεγγίζουμε τους πελάτες μας με την λογική να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να προσφέρουμε γρήγορα βιώσιμες λύσεις για τα σοβαρά και επείγοντα και για θέματα που είναι αναγκαία για την επιβίωση και ευημερία της επιχείρησης

 

Τιμιότητα

Ο ακέραιος χαρακτήρας κάνει το σωστό ακόμα κι όταν κανένας δεν κοιτάει. (J.C. Watts)

δικαιοσύνη

Αν ενεργείς δίκαια, θα έχεις συμμάχους τους θεούς. (Μένανδρος)

αξιοπιστία

Όταν δεσμευόμαστε, υλοποιούμε στον απόλυτο βαθμό.

ομαδικότητα

Η δύναμη της αγέλης είναι ο λύκος, και η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη. (Kipling)

επάρκεια

H Ανάπτυξη και η γνώση είναι στο DNA μας.

Bonnie Bowers
Chairman & CEO
Abraham Anderson
Executive Vice President
Angel May
Chief Financial Officer
Preston Griffith
Chief Financial Officer