σας βοηθάμε να αναπτυχθείτε
ποιοι είμαστε

Είμαστε μία ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία σε διαφορετικούς αλλά συνυφασμένους τομείς στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων. Σας προσφέρουμε, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Βασικές μας αξίες είναι η ποιότητα, η αξιοπιστία και ο σεβασμός στις ανάγκες σας.

οι υπηρεσίες μας
πλήρη εξειδίκευση σε
OCW - Νόμος 2ης ευκαιρίας

Ρυθμίσεις Δανείων & Οφειλών

Ένταξη επιχειρήσεων και εταιριών στον OCW2 – εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν.4738/2020 – 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Ρύθμιση οφειλών Δημοσίου σε έως και 240 δόσεις και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων των επιχειρήσεων.

ariadne consulting

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η Ariadne αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην άσκηση συμβουλευτικής. Βασίζεται στην βιωματική εκπαίδευση του επιχειρηματία με στόχο την υλοποίηση του οράματος του.

συμμόρφωση με τον κανονισμό

GDPR

Έχουμε σχεδιάσει την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων στην συμμόρφωση με το GDPR σε 5 στάδια-φάσεις κατάλληλα σχεδιασμένες, έτσι ώστε η επιχείρηση να συμμορφώνεται με εύκολο και κατανοητό τρόπο με το GDPR.

εργαλείο ανάπτυξης

Επιδοτήσεις

Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά από 40% έως 100%.

η διαδικασία που ακολουθούμε

Προαξιολόγηση

01

Σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, αρχικά η εταιρία μας πραγματοποιεί αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση των πιθανοτήτων επιτυχίας της με βάση τα δεδομένα της επιχείρησης στην παρούσα κατάσταση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την αρχή.

Ανάλυση Δεδομένων

02

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται εξατομικευμένα καθώς προσαρμόζονται πλήρως με βάση τα δεδομένα της εκάστοτε επιχείρησης διότι είναι ο μόνος τρόπος οι υπηρεσίες να έχουν πρακτικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην λειτουργία της.

Εφαρμογή Λύσεων

03

Μετά την ανάλυση των δεδομένων προτείνονται στην επιχείρηση λύσεις, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Για την επίτευξη του μέγιστου αυτού αποτελέσματος, η εταιρία μας είναι δίπλα στην επιχείρηση αναλαμβάνοντας την αρχική καθοδήγησή της στην εφαρμογή των λύσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση τους.