01-
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

η υπηρεσία των επιδοτήσεων αφορά /

logo copy

Αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Συχνά προκηρύσσονται και προγράμματα που αφορούν υπο σύσταση επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηματίες.

ανάπτυξη σε βάθος 5ετίας
σας παρέχουμε τα εργαλεία
για να αναπτύξετε την επιχείρηση σας.
02-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

στα πλαίσιά της παρέχουμε /

logo copy
Καταγραφή

βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης

Προαξιολόγηση

επενδυτικού σχεδίου

Εκπόνηση

φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης

Προσδιορισμός

κατάλληλης δράσης για την ενίσχυση των έργων

Παρακολούθηση

της διαδικασίας αξιολόγησης

Έλεγχος

ΚΑΔ επιλεξιμότητας και μεγέθους επιχείρησης

Παρακολούθηση

της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων