01-
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

η ariadne consulting αφορά /

logo copy

Όλες τις μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις.

μία μοναδικά πρωτοποριακή διαδικασία
ανακαλύπτουμε από κοινού την ανάγκη υποστήριξης από σύμβουλο, με τέτοιο μάλιστα τρόπο, που σχεδόν εξασφαλίζουμε το θετικό αποτέλεσμα της.
02-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
logo copy

στα πλαίσιά της παρέχουμε /

Η ariadne είναι μια ολιστική υπηρεσία συμβουλευτικής, που καταπιάνεται με την επιχείρηση στο σύνολο της λειτουργίας της και συγκεκριμένα :

Όραμα
& Αξίες

Αποσαφήνιση και επαναδιατύπωση του οράματος σας και των αξιών που διακατέχουν την επιχείρηση σας

Marketing

Branding, Offline και Online Marketing, Κανάλια Προώθησης

Οργάνωση
& Διοίκηση

Οργανογράφηση, λειτουργικός σχεδιασμός, Διαδικασίες, Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, Μηχανοργάνωση

Στρατηγική

Διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον OCW

Οικονομική
Ανάλυση

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη, Ανάλυση Ταμειακών Ροών, Κοστολόγηση Υπηρεσιών Προϊόντων, Ανάλυση Μείωσης Κόστους, Απαιτούμενες Επενδύσεις κ.α.

Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική Κουλτούρα, Κοινωνική Ευθύνη, Προτεινόμενες Δράσεις

03-
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε /

logo-copy-white

Στόχος της συνάντησης γνωριμίας, είναι η διερεύνηση των προϋποθέσεων και η δημιουργία “χημείας”.

Στο στάδιο αυτό θα ανακαλύψουμε και θα αποτυπώσουμε τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να αποκτήσετε ολιστική συνειδητοποίηση της κατάστασης.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα πεδία που χρήζουν διόρθωσης. Η μελέτη θα παρέχει το απαραίτητο πλάνο, βάσει του οποίου θα γίνονται οι διορθωτικές κινήσεις

Μετά το πλάνο έρχεται φυσικά η υλοποίηση του. Το πιο σημαντικό στάδιο. Στόχος του σταδίου αυτού ειναι η βελτίωση, η επιχειρηματική εκπαίδευση και η υλοποίηση του οράματος σας.